1 ? Polityka Prywatności - RODO2

Kategorie

Kontakt

Chmura tagów

Polityka Prywatności - RODOW związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Firmę MORAND Andrzej Henryk Morawski z siedzibą w Otwocku (dalej: MORAND) Państwa danych osobowych.
Wywiązując się z obowiązku informacyjnego w stosunku do naszych Klientów uprzejmie informujemy, że firma MORAND Andrzej Henryk Morawski z siedzibą w Otwocku, działająca pod adresem ul. Lecha 4/12, 05-400 (zwana dalej Firmą) jest właścicielem stron internetowych www.uchwytyreklamowe.pl, www.reklamasklepowa.pl, www.reklama-firmy.com, www.taniepisanie.com, www.dobiuraireklamy.pl oraz blogów internetowych (zwanych dalej stronami internetowymi firmy MORAND) i przetwarza informacje tylko i wyłącznie w oparciu o powierzone dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego, zapisujących się na newsletter oraz kupujących w naszym sklepie stacjonarnym. Powierzenie danych osobowych odbywa się wyłącznie poprzez świadome ich udostępnienie podczas korzystania z wyżej wymienionych funkcjonalności. Dane nie są udostępniane poza Unię Europejską.
Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez MORAND.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MORAND Andrzej Henryk Morawski z siedzibą w Otwocku, działający pod adresem ul. Lecha 4/12, 05-400. Dane kontaktowe MORAND tel. + 48 22 779 58 21 lub 605 101 690, mail: morandamorawski@gmail.com, NIP 532-001-02-09
2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji MORAND Andrzej Henryk Morawski, staje się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Wszystkie sprawy dotyczące przysługujących praw w odniesieniu do Ochrony Danych Osobowych należy kierować pod adres morand.rodo@gmail.com
To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.
3. MORAND przetwarza dane osobowe m.in. w następujących celach:
3.1.W przypadku w którym na dzień 25 maja 2018 r. łączy Panią/Pana z MORAND umowa:
3.1.1. Realizacji zawartej z MORAND umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
3.1.2. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MORAND w związku realizacją
zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
3.1.3. Marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez MORAND (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – jeżeli Pani/Pan wyraziła na to zgodę.
3.1.4. Dochodzenia należności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
3.1.5. Wewnętrznych celów administracyjnych MORAND w szczególności analiz,
statystyk, zestawień i raportowania(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
3.2. Informujemy, że MORAND przetwarza Państwa dane osobowe w postaci m.in. imienia, nazwiska, adresu,  adresu e-mail oraz numeru telefonu, nazwy i danych firmy.
3.3. W przypadku w którym na dzień 25 maja 2018 r. nie łączy Państwa z MORAND umowa:
3.3.1. Marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez MORAND (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – jeżeli Pani/Pan wyraziła na to zgodę.
3.3.2. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MORAND w związku z realizacją
zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
3.3.3. Wewnętrznych celów administracyjnych MORAND, w szczególności analiz,
statystyk, zestawień i raportowania(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:
4.1. W zakresie realizacji zawartej przez Państwa umowy z MORAND przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a także w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy do czasu wycofania tej zgody;
4.2. W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na MORAND w związku z prowadzeniem realizacją zawartych umów przez okres do czasu wypełnienie tych obowiązków przez MORAND
4.3. W zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez MORAND przez okres do czasu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzania;
4.4. W zakresie wewnętrznych celów administracyjnych przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów MORAND stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
5. Odbiorcami danych osobowych Klienta przetwarzanych przez Administratora są m.in. firmy udostępniające serwery do prowadzenia sklepów, firmy zapewniające obsługę zamówień między sklepem a magazynem i księgowością, biuro księgowe, firmy rozsyłające newsletter, firmy zajmujące się pozycjonowaniem, integrowaniem zamówień z Allegro, firmy kurierskie, firmy obsługujące płatności internetowe, banki, itd.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
8. Państwa dane nie są przekazywane innym osobom trzecim, jednak mogą zostać ujawnione na wniosek i żądanie uprawnionych organów, np. policji, prokuratury, sądu.
9. W związku z przetwarzaniem przez MORAND Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
9.1. Prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO,
9.2. Prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO,
9.3. Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
9.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych na postawie art. 18 RODO,
9.5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO,
9.6. Prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,
10. W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez MORAND Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).
12. W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy z MORAND podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z MORAND.
13. Jeśli konsument nie wypełniał wobec Sprzedawcy powinności (np. nie wykonał zapłaty za odebrany towar) to w celu zgromadzenia danych do ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy żądania z pkt. 12b i 12c będą mogły być spełnione po spełnieniu tej powinności.
14. Strony internetowe firmy MORAND wykorzystują ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony na potrzeby statystyk Google Analytics. Uwaga: ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
15. W związku z powyższym pragniemy poinformować o wprowadzeniu zmian w polityce prywatności. Zmiana wynika z konieczności dostosowania naszych działań do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
Przejdź do strony głównej

Statystyka

 • Ilość produktów: 2382
 • Ilość kategorii: 112
 • Ilość promocji: 0
 • Ilość nowości: 0
 • Aktualnie klientów na stronie: 2
 • Sklep odwiedziło: 519738 klientów
 • Sklep działa od: 10-12-2015

Ostatnie aktualności

 • Do Biura Firmy i Reklamy01-01-2016

  Akcesoria do reklamy poligrafii drukarnii dla agencji reklamowej. Wyposazenie sklepow marketow magazynow salonow.
  Produkty reklamowe z importu.
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl